Скулптура

Скулптурата, която преди е съществувала в още по-тесен синтез с архитектурата, отколкото живописта и днес е обвързана със селищната среда или с отделната сграда. Трите изкуства заедно с приложните оформят синтеза на т.нар. монументално-декоративни изкуства, реализиран в паметници, пана, фризове, фигури, композиции.

Скулптурата може да бъде свободно стояща, т.е. да се разглежда от всички страни или плоскостна - висок, плосък или вдлъбнат релеф. Техниките са различни в зависимост от материала - бронз и други сплави, мрамор и друг камък, бетон, докато гипсът и глината се използват за оформяне на замисъла на автора на определен етап от реализирането на творбата в траен материал преди крайната фаза.

Бронзова скулптура на кон

Бронзова скулптура на кон

Отделно съществува и т.нар. малка пластика с нейните миниатюрни форми и специфични теми и жанрове. Тук спадат и медалиерството - изкуството на медала и плакета, и нумизматиката. В традицията на много народи има шедьоври на скулптурата от дърво.