Архитектура

Спирайки се на отделните видове изкуства, можем да започнем с архитектурата, защото почти през цялата културна история тя е водещото изкуство, което дава своите рамки и пространства за изява на останалите.

Говорим за уникален архитектурен художествен образ при сгради със специално предназначение - дворци на владетели, обществени сгради на важни институции, грамове, гробници и др. За архитектурния художествен образ не е от съществено значение това, че в някои случаи той се дублира или мултиплицира, например Египетските пирамиди. Или в наше време - сградата на Народния театър в София е подобна на сградата на театъра в Одеса, защото е изградена според еднакви принципи от една и съща виенска фирма. Уникалността не се нарушава и тогава, когато многобройни сгради си приличат по стил, по функция, по външен вид, като създават ансамбъл.

Айфеловата кула на фона на архитектурен чертеж

Айфеловата кула на фона на архитектурен чертеж

У нас има ансамбли в Стария Пловдив, във Велико Търново, в Боженци. Ансамблов характер имат запазените средновековни части на градските центрове в Западна и Средна Европа. В тези случаи се оформя ансамблов, съставен художествен архитектурен образ. Съставността проличава особено при обстоятелства, когато градоустройствения образ обхваща наред със старите сгради или с оцелелите части от някогашни ансамбли още и новопостроените сгради. Създаването на синтез между старо и ново е особено важно за запазването на облика на нашите селища при интензивността на новото строителство. Необходимо е едновременно да се отговаря на съвременните потребности и изисквания, но и да се опази наследеното от миналото, което има своята историческа, естетическа, художествено-архитектурна стойност.

В съвременната практика на масовото жилищно строителство архитектите вече отдавна не мислят с категориите на отделната сграда, а са преминали към естетиката на градоустройствените решения - на образа на даден комплекс или на цели части от селище. И все пак уникалните сгради остават най-важните за архитектурния пейзаж. Те създават центрове на интересни вълнуващи ансамбли, носещи в художествения си образ достойнството и романтиката на историята.

И така, интересът ни към архитектурата е насочен само към онези сгради, които имат свой неповторим архитектурно-художествен образ или са съставна част от урбанистично-художествени ансамбли. Различните строителни съоръжения, дори когато са преносни за материалната култура или за историята на техниката и на строителното дело, ни интересуват, за да изясним новите технически възможности на архитектурата от средата на XIX в. до наши дни. Те предвещават вероятността за възвръщане на загубеното водещо място на архитектурата пред другите изкуства.

Също така, може да разгледате още: