Живопис

Живописта съпътства човечеството от първите проблясъци на обществено и индивидуално самоосъзнаване. Тя е изминала дълъг път от скалните рисунки в пещерите през мозайките и стенописите, през иконите, през таблата, монтирани в олтарите на католическите черкви, до самостоятелните живописни творби с темперни или маслени бои, които наричаме картини.

Днес най-много се живописва с маслени бои върху платно. Но нека да внимаваме. Все още се рисува и върху дъска или върху картон. Има и кръгли картини, наричани тондо. Знаем за пана, трайно прикрепени към стена или изпълнени върху различни основи.

Живописна техника гваш

Живописна техника гваш

Живописните техники днес се определят от боите - маслени или акрилни (все по-популярни напоследък). Някога всевластната темпера се употребява днес по-рядко. Мозайката - най-старата и издръжлива на времето класическа техника, днес спада към монументално-декоративното изкуство. Енкаустиката е живописване с восъчни бои, обагрени със специални пигменти. Пастелът, акварелът и гвашът са техники за създаване на пълноценни живописни творби. Но твърде често те служат за създаването на ескизи, които заедно с други техники принадлежат на графиката.