Изящни изкуства

Какво разбираме под изящни изкуства?

Употребата на този термин се е наложила напълно условно, за да раздели живописта, скулптурата и графиката от архитектурата и приложните изкуства. Няма смисъл да го подлагаме на критика, защото предварително знаем, че той няма да издържи. Тъкмо идеята за синтеза изисква връзката, а не разделянето на изкуствата. Но до края на XVIII в. изящните изкуства са били заедно с вече споменатите и архитектура, и гоблен, и мебелиерство, и накити, и медалиерство. Днес единственият смисъл на употребата на този термин се свежда до определянето на това, къде се срещаме с различните видове изкуства. С изящните изкуства контактуваме в музея, галерията, изложбата, а с останалите - във всекидневието. Но не единствено в него, защото редовно се правят изложби на плакати, на всички видове приложни изкуства и дори на пространствено оформление.